logo - Naša škola SPOJENÁ ŠKOLA, PARTIZÁNSKA 2,

POPRAD mapa.jpg(1 Mb)


SPOJENÁ ŠKOLA, PARTIZÁNSKA 2, POPRAD


Úvodná stránka
Aktuálne oznamy
Archív
História školy
Zo súčasnosti školy
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Ďažšie možnosti vzdelávania
Praktická škola
Špeciálna materská škola
Projekty školy
Korálky
Snoezelen
Rozhodnite - 2%
Galéria
Učitežský zbor
Slob.prístup k inf.
Linky na WWW
Pomôcky
Faktúry, zmluvy, objednávky, súhrnné správy
Správa o VVČ
Kontakt

Vitajte! school1.jpg

  Dovožujeme si Vás pozva na našu novú stránku https://spojenaskolapp.edupage.org , na ktorej si môžete prezera aktuálne informácie o dianí v škole. Dúfame, že sa Vám bude páči.


[Úvodná stránka] [Aktuálne oznamy] [Archív] [História školy] [Zo súčasnosti školy] [Centrum špeciálnopedagogického poradenstva] [Ďažšie možnosti vzdelávania] [Praktická škola] [Špeciálna materská škola] [Projekty školy] [Korálky] [Snoezelen] [Rozhodnite- 2%] [Galéria] [Učitežský zbor] [Slob.prístup k inf.] [Linky na WWW] [Pomôcky] [Faktúry, zmluvy, objednávky, súhrnné správy] [Správa o VVČ] [Kontakt]


© Spojená škola Poprad
Posledná aktualizácia: | coDed by DaL TOPlist